Wat onze klanten over ons zeggen

We werken elk jaar samen met tal van grote klanten in heel Europa.
Lees de getuigenissen van onze klanten om erachter te komen wat ze hebben bereikt door met Vocum te werken:

Industrieën

Bouw

Prefaco

Prefaco Houthalen en Lommel maken deel uit van de internationale organisatie CRH. CRH is een beursgenoteerde organisatie, waar ongeveer 70.000 medewerkers in 35 landen samen werken aan een omzet van ruim € 17 miljard. Binnen de divisie Products België zijn Prefaco Houthalen en Lommel 2 productiesites.

Het Vocum-team stelde ons in staat om de doelstelling van € 2.375.046, oftewel 20% productiviteitverhoging, op jaarbasis te behalen. Dit komt overeen met een R.O.I. van 3,6:1.

Verpakking

Crown Closures Germany GmbH

Vocum created the awareness and need for the management system and provided us with a procedure of systematic goal setting. This allowed us to roll the cooperate goals down through the organization with specific and realistic expectations for each management level.

Opslag en distributie

Jan Linders

Het eindresultaat van het project was een sterke stijging van de productiviteit, betere onderlinge samenwerking tussen afdelingen evenals een positieve gedragsverandering bij de leidinggevenden en de individuele medewerkers.

Onderhoud

Imtech

Tijdens de analyse is er vastgesteld dat er een potentiele besparing mogelijk was van 20% op de directe en indirecte loonkosten wat overeenkomt met €2,4 miljoen euro op jaarbasis.

Na het beëindigen van het project, heeft Vocum audits opgezet samen met een van onze medewerkers. Deze manier van werken, laat ons toe om de systematiek te borgen en nog verdere stappen te zetten in de toekomst. Dit alles heeft geleid tot het behalen van de vooropgestelde besparingen.

Productie textiel

Bekaert Textiles

Vocum taught us the importance of supervisors personally outlining clear expectations to their people at the beginning of the shift and to follow up the work during the shift. Obstacles not tackled during the follow up are showing in measurable variances in transparent reports. Through short operational meetings with the right people at the appropriate frequency, lead to corrective actions, which are followed up by means of action plans.

Publieke sector

Werkzaak Rivierenland

Onze organisatie, met zijn veelheid van totaal verschillende activiteiten en zijn “van het normale bedrijf afwijkende” sociale doelstellingen, is gebleken geen belemmering te zijn voor het realiseren van aanmerkelijke verbeteringen, zowel in economisch opzicht als in mentaliteit van de meeste medewerkers.

Productie staal

Vlassenroot

Op de meeste plooibanken zijn we erin geslaagd de manuren te halveren door efficiënter te werken.

1 operator is nu is staat om 2 lasermachines te bedienen i.p.v. 1 waardoor er meer output per gewerkt uur gerealiseerd wordt, zonder kwaliteitsverlies.

Er is een skills programma ontwikkeld en uitgevoerd zodat de kwaliteit en de flexibiliteit van de operators significant is verbeterd.

Productie staal

Heras

Daarbij ontstond er bij onze medewerkers eerst ongeloof over de haalbaarheid want in hun ogen deden we al heel erg goed ons best. Dat laatste was juist maar de wij sprongen niet goed met onze krachten om waardoor er veel zaken niet op een effectieve manier werden uitgevoerd. Door deze verbeterpunten stuk voor stuk te benoemen en daarna met een actieplan aan te pakken, hebben wij onze doelstellingen snel gerealiseerd. Door het enthousiasme en de overtuigingskracht van het Vocum team is er al snel een sfeer ontstaan dat de voorgestelde verbeteringen ook echt gerealiseerd konden worden.

Productie staal

Victor Buyck Steel Construction

Samen zijn de knelpunten die te maken hadden met fabricage in kaart gebracht.
Gefocust werd onder meer op het maken en invoeren van een productieplanning, wat toeliet korter te plannen met oog voor de budgetten.
Ook is een wekelijkse productiemeeting geïnstalleerd waar acties worden geëvalueerd en eventueel bijgestuurd.

Productie staal

Bekaert Fencing

Today, the anticipated savings have been exceeded. The savings amount identified during the project, is 3,7 million Euro. This implies a R.0.1. of 1:3,4.
Of these 3,7 million Euro identified savings, already 2,6 million Euro have been realised at the term of the project.
With the reorganised sales force, we were able to exceed our targets in terms of margin and turnover.

Opslag en distributie

Java

“Het eindresultaat van het project is een stijging van de productiviteit in het magazijn, reductie van start/stoptijden van chauffeurs, administratieve werkzaamheden transparant gemaakt en gecentraliseerd. Naast een betere samenwerking tussen de afdelingen is er sprake van een positieve gedragsverandering bij leidinggevenden en bij de individuele medewerkers.”

Productie stenen

Marlux

“Wij zijn zeer verheugd over de manier waarop Vocum het project tot een goed einde heeft gebracht en bevelen Vocum aan ieder bedrijf aan dat een veranderingstraject met meetbare resultaten voor ogen heeft . Mede door dit resultaat hebben wij besloten om in 2 andere productiesites een soortgelijk verbeteringstraject te starten samen met Vocum.”

Productie prefab beton

Struyck Verwo Aqua

“De structurele wijzigingen en een intensieve samenwerking met het Vocum-team, stelde ons in staat om de doelstelling om in totaal € 1.715.149 te besparen, oftewel 25% productiviteitsverhoging, op jaarbasis ruim te realiseren (op basis van een 20-daags gemiddelde van meer dan € 35.732). Dit komt neer op een R.O.I. van bijna 2,5.”

Productie prefab beton

BTE groep

“ De focus op efficiëntie in de productie en de tekenkamers kon verbeterd worden. Door het bepalen van de juiste kpi’s en hierop te sturen, is deze focus alsook de efficiëntie verhoogd met 20%

Gezien de behaalde resultaten heeft BTE Vocum een vervolgopdracht gegeven voor 2 andere productielocaties.

Productie coating

Steelcoat Galvacoat Metalix

“Uiteindelijk werd de doelstelling zelfs overtroffen en werd er tot €1.275.687 bespaard op jaarbasis, dit komt neer op een productiviteitsstijging bij Steelcoat van 37% en een productiviteitsstijging van 33% bij Metalix. Dit komt overeen met een R.O.I. van 4:1. De afgesproken minimum garantie 1:1 werd gerealiseerd vanaf week 6 van het project.”

Bouw

Cordeel

“Aanvankelijk stond ik huiverachtig t.o.v. de verbeterprojecties van 22% op de directe loonkosten wat overeenkomt met €2,3 miljoen euro. Tijdens het project is gebleken dat dit inderdaad mogelijk was met als eindresultaat een sterke stijging van de productiviteit.

Wij zijn verheugd over de manier waarop Vocum het project heeft uitgevoerd; niet enkel aanbevelingen geven en rapporten maken over hoe het zou moeten. De mensen van Vocum stelden zich eerder op als katalysator en spendeerden het gros van hun tijd op de werkvloer samen met de leidinggevenden om ze concrete acties te laten nemen daar waar het werk gebeurt.”

Wij hebben de ervaring en competentie om in heel Europa te werken