Onderhoud

Imtech

Betreft: Referentiebrief Imtech Building Services

Geachte heer / mevrouw,

De Groep Cordeel heeft het bedrijf Imtech België overgenomen in 2015 wat ongeveer 800 medewerkers telde. Na een succesvol project bij de productielocaties van Cordeel Temse, heeft Vocum de opdracht gekregen om een analyse te starten bij de afdeling Building Services van Imtech.

Tijdens de analyse is er vastgesteld dat er een potentiële besparing mogelijk was van 20% op de directe en indirecte loonkosten wat overeenkomt met 2,4 miljoen Euro op jaarbasis.

Enkele zaken waarbij Vocum ons heeft geholpen om productiever te werken, zijn:

  • Er zijn normen opgesteld voor alle onderhoudsactiviteiten. Hierdoor is de planner in staat om de juiste hoeveelheid werk toe te wijzen aan een technieker.
  • Er is een managementsysteem ontwikkeld waardoor de problemen/afwijkingen tov het doel tijdig worden opgemerkt. Hierdoor kan er op het juiste moment / niveau actie worden genomen.
  • Met een operationeel rapport moet bekomen worden dat er doelgericht op productiviteit wordt gepland en opgevolgd. Dit om continue verbetering centraal te stellen in een dagelijkse cyclus.
  • De techniekers worden nu 1 week op voorhand reeds 75% volgepland (+25% storingswerk) zodat ze zeker voldoende werk hebben. Daarnaast kan er ook gezien worden of er mensen te veel of te weinig zijn rekening houdend met de contractueel uit te voeren onderhoudstaken.
  • Persoonlijke coaching van de verschillende leidinggevenden door Vocum, zowel klassikaal als on the job, heeft gezorgd voor een continue focus en hulp om ons doel te bereiken.
  • Alle onderhoudstaken zijn geclusterd zodat we op een efficiënte manier onze techniekers kunnen plannen. Op deze manier wordt er vermeden dat techniekers op verschillende dagen nodeloos naar dezelfde plaats gaan.

Na het beëindigen van het project, heeft Vocum audits opgezet samen met een van onze medewerkers. Deze manier van werken, laat ons toe om de systematiek te borgen en nog verdere stappen te zetten in de toekomst. Dit alles heeft geleid tot het behalen van de vooropgestelde besparingen.

Met vriendelijke groeten,

Jeroen van Parijs Filip Cordeel

CEO Imtech Belgium Gedelegeerd Bestuurder Cordeel Group