Productie prefab beton

Struyck Verwo Aqua

Lectori Saluti,

Stradus Aqua en Struyk Verwo Aqua zijn marktleiders op het gebied van rioleringssystemen respectievelijk afwatersystemen. Daarnaast is Stradus Aqua ook een toonaangevende specialist voor waterbehandeling.

Om de continuïteit van de gehele onderneming te waarborgen, zijn wij samen met Vocum een productiviteitsproject gestart. Samen met Vocum hebben wij verschillende zaken structureel gewijzigd, waarvan onderstaand enkele voorbeelden:

  • Er is een nieuwe organisatiestructuur neergezet, waarbij de leidinggevende dichter bij de vloer staan, waar het geld verdien wordt.
  • Er is een cultuurverandering in gang gezet naar continu verbeteren en het betrekken van alle medewerkers hierbij.
  • Op een aantal machines en werkplekken zijn we er in geslaagd met minder mensen te werken, wat vervolgens heeft geleid tot meer innovatie.
  • Er is een nieuwe communicatiestructuur geïmplementeerd waarin gestreefd wordt naar maximale productiviteit door probleemoplossing en samenwerking.
  • Er is een nagenoeg papierloos proces binnen de afdeling verkoop binnendienst ontwikkeld en geïmplementeerd.
  • Op diverse werkplekken zijn prestaties verbeterd door het scherper stellen van normen en meer samenwerking over de afdelingen heen.

De structurele wijzigingen en een intensieve samenwerking met het Vocum-team, stelde ons in staat om de doelstelling om in totaal € 1.715.149 te besparen, oftewel 25% productiviteitsverhoging, op jaarbasis ruim te realiseren (op basis van een 20-daags gemiddelde van meer dan € 35.732). Dit komt neer op een R.O.I. van bijna 2,5.

Wij zijn verheugd over de manier waarop Vocum ons op het juiste spoor heeft gezet.

Hoogachtend,

Struyck Verwo Aqua BV
Stradus Aqua BV