Bouw

VHZ-groep

In 2022 is VHZ een samenwerking gestart met Vocum. Het doel van deze samenwerking: de productielijnen van verschillende VHZ-bedrijven efficiënter inrichten.

Transcarbo is het eerste bedrijf waar Vocum aan de slag is gegaan. Het project ging van start in 2022. In 2023 volgden projecten bij Kumij en Europrovyl. Een analysefase van 2 à 3 weken was voldoende om de nodige cijfers en inzichten te verzamelen. De uitkomsten hiervan werden voorgelegd aan het management en omgezet in een plan van aanpak.

Waarom was het zinvol om naar het rendement van jullie productie te kijken?

Kay Verkoulen, Productiemanager van Transcarbo:

“We hebben te maken met allerlei uitdagingen. We zijn over de jaren gegroeid als bedrijf, terwijl de werkvloer net zo groot is gebleven. Ook is de vraag van de klant ingewikkelder geworden, waardoor het productieproces ingewikkelder is geworden. Het leek dus een goede stap om te bekijken hoe we meer rendement konden halen uit onze productielijn.”

Hoe zijn deze voorstellen uitgewerkt?

Zowel bij Transcarbo, Europrovyl als Kumij werden FLOOR TOURS ingericht. Vocum ontwierp checklists met verschillende targets. De ploegleiders kregen hierdoor meer inzichten in de productie. Via de floor tours komt cruciale input efficiënter terecht bij de productiemanager.

Kay Verkoulen, Productiemanager van Transcarbo:

“De medewerkers van Vocum namen de ploegleiders mee op een floor tour om te laten zien waar ze op moeten letten om te zorgen voor een goede doorstroming in de productielijn.”

Johan Laanstra, Productiemanager van Europrovyl:

“Een deel van deze floor tours omvat het sturen op cijfers en kwaliteit. Wat heeft een afdeling gedraaid? Wat is de buffervulling? En moet ik bijsturen door iemand naar een andere afdeling te verplaatsen? Hierdoor krijgen we meer inzicht en kunnen we sneller schakelen.”

Henk Bleeker, Productiemanager van Kumij:

“Dankzij de floor tours kregen we meer specifieke input van onze ploegleiders. Daardoor kunnen we bijvoorbeeld sneller ingrijpen als we zien dat de productie op een bepaalde afdeling achterblijft en nagaan wat de oorzaak is.”

“Het gaat er niet om dat het personeel harder moet werken. Het gaat erom dat we door beter te sturen efficiënter kunnen werken.”

Verder heeft Vocum bij de 3 bedrijven een DAGSTART geïntroduceerd.

Kay Verkoulen, Productiemanager van Transcarbo:

“We hebben nu een dagstart, wat een overleg is met verschillende afdelingen: het magazijn, de technische dienst, de planning en de productieleider om te kijken wat er de vorige dag gedaan is en waar we deze dag heen willen. Als gevolg spreken we met de ploegleiders realistische targets af.”

Henk Bleeker, Productiemanager van Kumij:

“Onze dagstart begint om 9 uur ’s ochtends. We nemen dan met de ploegleider en hoofd van de werkvoorbereiding door of alles goed loopt.”

“Door trainingen kunnen we onze medewerkers flexibeler inzetten op verschillende afdelingen.”

Welke resultaten hebben jullie behaald?

Kay Verkoulen, Productiemanager van Transcarbo:

“We zien dat de output uiteindelijk gestegen is en daar zijn we natuurlijk erg blij mee. Dit komt omdat we nu betere aansturing hebben. Dat is goed voor de werksfeer omdat de medewerkers nu duidelijker weten wat er verwacht wordt, zeker nu ze duidelijke targets hebben. Daarnaast is er ook meer structuur in onze werkprocessen.”

“Het lukt ons nu beter om te sturen op uren. We weten nu beter hoeveel tijd er nodig is om een bepaalde handeling te doen. Als er iets fout gaat, kunnen we nu sneller zien waar dat precies aan ligt. We hebben meer grip op ons productieproces.”

Johan Laanstra, Productiemanager van Europrovyl:

“Door onze samenwerking met Vocum hebben we beter zicht op onze cijfers tijdens het productieproces. Samen met de ploegleiders houden we de cijfers van een afdeling goed bij, zodat we de hele dag in controle zijn en snel kunnen schakelen als dat nodig is. Dit is echt een toevoeging in de communicatie tussen de ploegen en het management.”

“De samenwerking met Vocum was een intensief maar zeer leerzaam traject. We hebben meer focus gekregen op onze procesverbeteringen. En last but not least: we zijn erg blijf met de resultaten.”