Productie staal

Bekaert Fencing

Hans Jansegers
Productiviteitsspecialist – projectdirecteur

Bekaert is wereldleider in geavanceerde metaaltransformatie en geavanceerde coatingtechnologieën, gericht op marktsegmenten met hoge toegevoegde waarde en hoge marges. We hebben een jaarlijkse omzet van 4,4 miljard euro en hebben wereldwijd ruim 27.000 medewerkers.
In de productie zijn wij altijd gericht geweest op efficiënt werken. De verkooporganisatie werd echter lange tijd aan haar lot overgelaten en daarom besloot Bekaert een project op te starten binnen haar verkooporganisatie.
Het projectteam, onder leiding van projectdirecteur Hans Jansegers, vond een besparingsmogelijkheid van 2,8 miljoen euro/jaar. Ook hebben zij de belangrijkste obstakels geïdentificeerd waardoor onze verkooporganisatie niet optimaal functioneert. We besloten om in een project te stappen.
Vandaag zijn de verwachte besparingen overschreden. Het besparingsbedrag dat tijdens het project is geïdentificeerd, bedraagt 3,7 miljoen euro. Dit impliceert een R.0.1. van 1:3,4.
Van deze geïdentificeerde besparingen van 3,7 miljoen euro is tijdens de looptijd van het project al 2,6 miljoen euro gerealiseerd.
Met het gereorganiseerde verkoopteam hebben we onze doelstellingen op het gebied van marge en omzet kunnen overtreffen.
De organisatiestructuur is gestroomlijnd. Hoewel dit niet de oorspronkelijke bedoeling van dit project was, stond de projectdirecteur terecht op het veranderen van onze structuur. Binnen de nieuwe organisatie werden de verantwoordelijkheden duidelijk gemaakt. Een ander voordeel lag in het feit dat, als gevolg van deze fragmentatie, de geografische regio’s die door verkopers werden gedekt, werden verkleind. Zo zijn ze minder tijd kwijt aan reizen en meer tijd aan het bezoeken van klanten.
Een ander doel van dit project was om ons te voorzien van een managementsysteem waarmee de overgebleven mensen efficiënter en effectiever kunnen werken.
Het geïmplementeerde managementsysteem bestaat uit krachtige tools, die onze verkooporganisatie in staat stellen betere doelstellingen te formuleren, te plannen en op te volgen. Het belangrijkste is echter het feit dat we nu, net als bij de productie, een meer systematische, gekwantificeerde manier hebben om het verkooppersoneel te beheren op basis van doelstellingen. Er worden met de juiste frequentie ontmoetingen met de juiste personen georganiseerd en de afwijkingen die uit de rapporten voortvloeien, leiden tot corrigerende maatregelen, die worden opgevolgd met actieplannen.

De goede uitvoering van dit managementsysteem wordt gemeten door middel van een compliance check. Aan het einde van het project hebben we een indrukwekkende naleving van 79% bereikt.
Ik besef dat dit een moeilijke opdracht was gezien de organisatorische veranderingen die we moesten doorvoeren om het managementteam open te stellen voor uw aanbevelingen. Ik waardeer het vermogen van Hans Jansegers om ondanks enige interne weerstand tegen het project door te gaan.
Ik wil Hans Jansegers en zijn team complimenteren met het feit dat ze onder zulke moeilijke omstandigheden de resultaten hebben neergezet. Onze tevredenheid over de dienstverlening van Hans Jansegers is zo groot, dat wij besloten hebben ook op andere terreinen van onze organisatie een beroep op hem te doen. Je kunt mij zeker citeren als verwijzing naar toekomstige prospects en klanten.

Hierbij spreek ik nogmaals mijn waardering en dank uit voor deze prestatie.

Hoogachtend,

Paul De Muynck – Algemeen Marketing- en Salesmanager MP Europa