What are our clients telling about us

We work with numerous major clients all over Europe each year.
Read our clients’ testimonials to find out what they have gained working with Vocum :

Industries

 • Show all
 • Construction
 • Maintenance
 • Manufacturing coating
 • Manufacturing precast concrete
 • Manufacturing steel
 • Manufacturing stones
 • Manufacturing textile
 • Packaging
 • Public Services
 • Warehouse and distribution
Packaging

Crown Closures Germany GmbH

Vocum created the awareness and need for the management system and provided us with a procedure of systematic goal setting. This allowed us to roll the cooperate goals down through the organization with specific and realistic expectations for each management level.

Warehouse and distribution

Jan Linders

Het eindresultaat van het project was een sterke stijging van de productiviteit, betere onderlinge samenwerking tussen afdelingen evenals een positieve gedragsverandering bij de leidinggevenden en de individuele medewerkers.

Maintenance

Imtech

Tijdens de analyse is er vastgesteld dat er een potentiele besparing mogelijk was van 20% op de directe en indirecte loonkosten wat overeenkomt met €2,4 miljoen euro op jaarbasis.

Na het beëindigen van het project, heeft Vocum audits opgezet samen met een van onze medewerkers. Deze manier van werken, laat ons toe om de systematiek te borgen en nog verdere stappen te zetten in de toekomst. Dit alles heeft geleid tot het behalen van de vooropgestelde besparingen.

Manufacturing textile

Bekaert Textiles

Vocum taught us the importance of supervisors personally outlining clear expectations to their people at the beginning of the shift and to follow up the work during the shift. Obstacles not tackled during the follow up are showing in measurable variances in transparent reports. Through short operational meetings with the right people at the appropriate frequency, lead to corrective actions, which are followed up by means of action plans.

Public Services

Werkzaak Rivierenland

Onze organisatie, met zijn veelheid van totaal verschillende activiteiten en zijn “van het normale bedrijf afwijkende” sociale doelstellingen, is gebleken geen belemmering te zijn voor het realiseren van aanmerkelijke verbeteringen, zowel in economisch opzicht als in mentaliteit van de meeste medewerkers.

Manufacturing steel

Vlassenroot

Op de meeste plooibanken zijn we erin geslaagd de manuren te halveren door efficiënter te werken.

1 operator is nu is staat om 2 lasermachines te bedienen i.p.v. 1 waardoor er meer output per gewerkt uur gerealiseerd wordt, zonder kwaliteitsverlies.

Er is een skills programma ontwikkeld en uitgevoerd zodat de kwaliteit en de flexibiliteit van de operators significant is verbeterd.

Manufacturing steel

Heras

Daarbij ontstond er bij onze medewerkers eerst ongeloof over de haalbaarheid want in hun ogen deden we al heel erg goed ons best. Dat laatste was juist maar de wij sprongen niet goed met onze krachten om waardoor er veel zaken niet op een effectieve manier werden uitgevoerd. Door deze verbeterpunten stuk voor stuk te benoemen en daarna met een actieplan aan te pakken, hebben wij onze doelstellingen snel gerealiseerd. Door het enthousiasme en de overtuigingskracht van het Vocum team is er al snel een sfeer ontstaan dat de voorgestelde verbeteringen ook echt gerealiseerd konden worden.

Manufacturing steel

Victor Buyck Steel Construction

Samen zijn de knelpunten die te maken hadden met fabricage in kaart gebracht.
Gefocust werd onder meer op het maken en invoeren van een productieplanning, wat toeliet korter te plannen met oog voor de budgetten.
Ook is een wekelijkse productiemeeting geïnstalleerd waar acties worden geëvalueerd en eventueel bijgestuurd.

Manufacturing steel

Bekaert Fencing

Today, the anticipated savings have been exceeded. The savings amount identified during the project, is 3,7 million Euro. This implies a R.0.1. of 1:3,4.
Of these 3,7 million Euro identified savings, already 2,6 million Euro have been realised at the term of the project.
With the reorganised sales force, we were able to exceed our targets in terms of margin and turnover.

Warehouse and distribution

Java

“The end result of the project was an increase in productivity in the warehouse, reduction of driver start/stop times, administrative work made transparent and centralized. Better interdepartmental collaboration as well as a positive change in behavior for the managers and the individual employee.”

Manufacturing stones

Marlux

“We are very pleased with the way Vocum has brought the project to a successful conclusion and recommend Vocum to any company that envisions a change process with measurable results. Partly due to this result, we have decided to start a similar improvement project in 2 other production sites together with Vocum.”

Manufacturing precast concrete

Struyck Verwo Aqua

“The structural changes and an intensive collaboration with the Vocum team enabled us to more than achieve the target of a total of € 1,715,149 savings, or 25% productivity increase, on an annual basis (based on a 20-day average of over €35,732), which equates to an ROI of almost 2.5.”

Manufacturing precast concrete

BTE groep

“Intensive training has been given, both in class and on the job, with the aim of making managers better able to manage a group of people based on facts and figures. The managers in this story are the production & technology manager, the plant managers and team leaders.”

Manufacturing coating

Steelcoat Galvacoat Metalix

“In the end, the target was even exceeded and savings of up to €1,275,687 were made on an annual basis, which equates to a productivity increase of 37% at Steelcoat and a productivity increase of 33% at Metalix. This is equivalent to an R.O.I. from 4:1. The agreed minimum guarantee 1:1 was realized from week 6 of the project.”

Construction

Cordeel

“Initially I was hesitant about Vocum’s possible improvement projections. During the analysis, it was nevertheless determined that a potential saving of 22% on direct wage costs was possible, which corresponds to €2.3 million. During the project it turned out that this was indeed possible with the end result being a strong increase in productivity. Our managers have demonstrably started to function better and also act more proactively. All this has led to the achievement of the anticipated savings.”

We have the experience and competence to work all over Europe