Productie prefab beton

BTE groep

Aan alle betrokkenen

Beste,

BTE staat voor Bouw Toeleveringsindustrie Europa. Met een omzet van meer dan 150 miljoen euro in Nederland, Duitsland en België is de BTE Groep een toonaangevende betonindustrie in West-Europa. BTE Nederland B.V. uit Dodewaard is het moederbedrijf van gerenommeerde betonbedrijven zoals Vebo, Romein Beton, Lodewikus, De Hamer, Meteoor, etc.

Wij hebben Vocum een analyse Iaten doen in 3 van onze locaties. Wij waren van mening dat de efficiëntie in deze productielocaties beter kon. Deze 3 locaties samen telden toen 360 medewerkers.

Tijdens de analyse heeft Vocum vastgesteld dat er een potentiële besparing mogelijk was van 20% op de directe loonkosten.

Het projectteam heeft dankzij een aantal structurele veranderingen een goed resultaat geboekt. De belangrijkste hebben we nog eens samengevat:

  • De focus op efficiëntie in de productie en de tekenkamers kon verbeterd worden. Door het bepalen van de juiste kpi’s en hierop te sturen, is deze focus alsook de efficiëntie verhoogd met 20%
  • Er is een compleet managementsysteem ontwikkeld waardoor de problemen/afwijkingen tov het doel tijdig worden opgemerkt. Hierdoor kunnen er op het juiste moment en op het juiste niveau acties worden genomen.
  • Er is een productieplanning gemaakt, waardoor de managers productie en techniek in staat zijn om meerdere dagen op voorhand te bepalen hoeveel mensen er nodig zijn voor het geplande werk. Met deze informatie zijn ze ook beter in staat om hun plantmanagers te motiveren en te confronteren.
  • Er is intensieve training gegeven zowel klassikaal als “on the job” met als doel de leidinggevenden beter in staat te stellen om een groep mensen aan te sturen obv feiten en cijfers. De leidinggevenden in dit verhaal zijn de manager productie & techniek, de plantmanagers en teamleiders.
  • We hebben de uurroosters gewijzigd zodat de leegloop zoveel mogelijk uit de organisatie verdwenen.
  • Er is een competentiematrix opgesteld voor iedere locatie welke werd gebruikt om mensen te verplaatsen tussen afdelingen en zelfs tussen verschillende locaties. Hier wordt handig gebruik van gemaakt bij een tekort of een overschot aan mensen om de inefficiënties BTE breed te minimaliseren.
  • De communicatie tussen de verschillende afdelingen en niveaus is verbeterd door het gebruik van nieuwe managementtools.

Bovenstaande punten en een continue begeleiding van het Vocum-team stelde ons in staat om de doelstelling te behalen zoals gesteld in de inleiding.

Wij zijn verheugd over de manier waarop Vocum het project tot een goed einde heeft gebracht en bevelen Vocum aan ieder bedrijf aan dat een veranderingstraject met meetbare resultaten voor ogen heeft. Gezien de behaalde resultaten heeft BTE Vocum een vervolgopdracht gegeven voor 2 andere productielocaties.

Hoogachtend,

Bart van Melick

CEO