Wij optimaliseren uw bestaande operaties.
Wij geven geen investeringsadvies.

Wie we zijn

Welkom bij Vocum, een van Europa’s toonaangevende productiviteitsspecialisten. Sinds de oprichting, in 2003, is Vocum bezig met het behalen van meetbare resultaten. We zijn toegewijd om u de hulp te bieden die u nodig heeft bij uw transformatiedoelstellingen.

Om resultaten te boeken, moeten onze klanten hun manier van werken veranderen. Verandering schept weerstand dus we veranderen alleen wat niet werkt en wat de moeite waard is qua resultaat.
Omdat we resultaatgericht zijn, kunnen we ons niet beperken tot het geven van eersteklas aanbevelingen. De echte toegevoegde waarde van Vocum is dat we 20% van onze tijd besteden aan het bepalen wat er moet veranderen, en 80% van onze tijd om de verandering door te voeren.

Vocum helpt barrières op te heffen
Wij geloven dat de meeste mensen goed werk willen leveren. Hun resultaten zijn vaak niet optimaal omdat ten gevolge van problemen die ze zelf niet kunnen oplossen.

We werken “bottom-up”

We moeten eerst begrijpen wat er op operationeel niveau gebeurt. Dit begint al tijdens de analyse – wanneer we relevante posities voor hele ploegen volgen om te begrijpen wat precies de oorzaak is van vermijdbare verliezen.
Vooral tijdens de eerste maanden van een project brengen we meer tijd door op de vloer waar de operaties plaatsvinden – waar elk uur en elke dag kostbare beslissingen worden genomen.

Omdat Vocum op alle hiërarchische niveaus en in alle afdelingen werkt, en omdat we geen andere agenda hebben dan dingen te verbeteren, kunnen we problemen die al lang sudderen vaak deblokkeren.

We hebben ervaring en vele industrieën en we hebben de ervaring en competentie om in heel Europa te werken

 • Vocum werkte aanvankelijk in België en Nederland.
 • We volgden onze klanten naar landen in heel Europa.
 • Qua taal en culturele omgeving zijn we operationeel in alle Europese landen
 • Wij werken zowel in productie- als in administratieve omgevingen.
 • We hebben onze aanpak met succes in veel sectoren geïmplementeerd:
  • bouwstoffen
  • technische hulpprogramma’s
  • bouw
  • oppervlakte behandeling
  • metaal
  • magazijn & distributie
  • textiel
  • eten en catering
  • verpakking

onze kernwaarden

Het behalen van resultaten moet hand in hand gaan met een zo groot mogelijk draagvlak voor veranderingen

Wij identificeren en begeleiden informele leiders naar de juiste positie in de organisatie

Als implementeerders brengen wij het grootste deel van onze tijd op de vloer door. Dit geeft ons de unieke kans om natuurlijke leiders te identificeren en indien gewenst hen te begeleiden (on the job coaching) naar de juiste positie in de organisatie. Om dit te bereiken dient er ondersteuning van de hiërarchie te zijn en moet er een planning- en rapportagesysteem voorhanden zijn gebaseerd op overeengekomen normen en KPI’s.

“Resultaten behalen door empowerment van mensen”

We dragen onze kennis openlijk over aan onze klanten.
Het idee is dat we het bestaande management naar een hoger niveau tillen zodat zij de verbeteringen voortzetten als wij er niet meer zijn.

Vocum maakt gebruik van haar ervaring en kennis als “change agents” met de expertise van uw bedrijf. Op deze manier kunnen verbeteringen worden gerealiseerd die een van beide partijen individueel kan realiseren.

We doen niet alsof we technische experts zijn in uw bedrijf. Wat wij bieden is een bewezen proces om financiële en operationele kansen te identificeren. Vervolgens faciliteren we verandering – en creëren we consensus binnen uw personeel om de voordelen van die verandering te zien.

Alle consultants doen aanbevelingen. Wij ook. Aanbevelingen moeten naast resultaten opleveren – ook door uw mensen gedragen zijn. Wanneer wij doorgesproken aanbevelingen implementeren, besteden wij veel aandacht aan het bekomen van een zo groot mogelijk draagvlak. Het is door betrokkenheid te creëren dat verbeteringen ook verdergezet worden wanneer het project ten einde is.

Het recht van spreken verdienen

Voordat we problemen aankaarten bij mensen en voordat we aanbevelingen gaan doen, moeten we precies weten wat er aan de hand is.
Door de dagelijkse gang van zaken te volgen en te luisteren naar de mensen die het werk daadwerkelijk uitvoeren (operaties en eerstelijnstoezicht), krijgen we zicht op wat er zou moeten veranderen en hoe dit in wisselwerking staat met andere afdelingen.
We dringen er bij mensen op aan om zelf met oplossingen en betere praktijken te komen.
Als ze zien dat we niet met theoretische “copy-paste-oplossingen” komen, zullen ze zich openstellen voor verandering.

straight-quotes

Wat een van onze klanten over ons te zeggen heeft

Tijdens de analyse is er vastgesteld dat er een potentiele besparing mogelijk was van 20% op de directe en indirecte loonkosten wat overeenkomt met €2,4 miljoen euro op jaarbasis.

Na het beëindigen van het project, heeft Vocum audits opgezet samen met een van onze medewerkers. Deze manier van werken, laat ons toe om de systematiek te borgen en nog verdere stappen te zetten in de toekomst. Dit alles heeft geleid tot het behalen van de vooropgestelde besparingen.

Jeroen van Parijs - CEO Imtech Belgium

straight-quotes
Wat een van onze klanten over ons te zeggen heeft

Vocum created the awareness and need for the management system and provided us with a procedure of systematic goal setting. This allowed us to roll the cooperate goals down through the organization with specific and realistic expectations for each management level.

Wij hebben de ervaring en competentie om in heel Europa te werken