Wij optimaliseren uw bestaande operaties.
Wij geven geen investeringsadvies.

Wie we zijn

Welkom bij Vocum, een van Europa’s toonaangevende productiviteitsspecialisten. Sinds de oprichting, in 2003, is Vocum bezig met het behalen van meetbare resultaten. We zijn toegewijd om u de hulp te bieden die u nodig heeft bij uw transformatiedoelstellingen.

Om resultaten te boeken, moeten onze klanten hun manier van werken veranderen. Verandering schept weerstand dus we veranderen alleen wat niet werkt en wat de moeite waard is qua resultaat.
Omdat we resultaatgericht zijn, kunnen we ons niet beperken tot het geven van eersteklas aanbevelingen. De echte toegevoegde waarde van Vocum is dat we 20% van onze tijd besteden aan het bepalen wat er moet veranderen, en 80% van onze tijd om de verandering door te voeren.

 

We werken “bottom-up”

We moeten eerst begrijpen wat er op operationeel niveau gebeurt.

Voordat we problemen aanpakken en aanbevelingen doen, moeten we precies weten wat er op de werkvloer gebeurt.
Al tijdens de analyse observeren we relevante posities voor hele diensten, zodat we begrijpen wat de vermijdbare verliezen veroorzaakt.
Tijdens het project brengen wij het grootste deel van onze tijd door op de vloer waar de werkzaamheden plaatsvinden. Wij coachen eerstelijnssupervisors op de werkvloer bij het aansturen van hun activiteiten en hun mensen op het gebied van productiviteit, veiligheid en kwaliteit. De impact van acties en beslissingen van het eerstelijnstoezicht op de productiviteit, veiligheid en kwaliteit wordt vaak onderschat.

Wij dringen er bij mensen op aan om zelf met oplossingen en betere praktijken te komen. Als ze zien dat we niet met theoretische “copy-paste-oplossingen” komen, zullen ze zich openstellen en beginnen te zeggen wat er verbeterd kan worden.

We hebben ervaring en vele industrieën en we hebben de ervaring en competentie om in heel Europa te werken

 • Vocum werkte aanvankelijk in België en Nederland.
 • We volgden onze klanten naar landen in heel Europa.
 • Qua taal en culturele omgeving zijn we operationeel in alle Europese landen
 • Wij werken zowel in productie- als in administratieve omgevingen.
 • We hebben onze aanpak met succes in veel sectoren geïmplementeerd:
  • bouwstoffen
  • technische hulpprogramma’s
  • bouw
  • oppervlakte behandeling
  • metaal
  • magazijn & distributie
  • textiel
  • eten en catering
  • verpakking

Vocum helpt barrières op te heffen

Omdat Vocum op alle hiërarchische niveaus en afdelingen werkt, en geen andere agenda heeft dan zaken verbeteren, kunnen wij problemen oplossen die al voor een langere tijd in het bedrijf sluimeren.

Wij geloven dat de meeste mensen goed werk willen leveren. Barrières waarover zij geen controle hebben, verhinderen hen optimaal werk te leveren.

onze kernwaarden

Het behalen van resultaten moet hand in hand gaan met een zo groot mogelijk draagvlak voor veranderingen

Wij identificeren en begeleiden informele leiders naar de juiste positie in de organisatie

Als implementeerders brengen wij het grootste deel van onze tijd op de vloer door. Dit geeft ons de unieke kans om natuurlijke leiders te identificeren en indien gewenst hen te begeleiden (on the job coaching) naar de juiste positie in de organisatie. Om dit te bereiken dient er ondersteuning van de hiërarchie te zijn en moet er een planning- en rapportagesysteem voorhanden zijn gebaseerd op overeengekomen normen en KPI’s.

“Resultaten behalen door empowerment van mensen”

We dragen onze kennis openlijk over aan onze klanten.
Het idee is dat we het bestaande management naar een hoger niveau tillen zodat zij de verbeteringen voortzetten als wij er niet meer zijn.

Vocum maakt gebruik van haar ervaring en kennis als “change agents” met de expertise van uw bedrijf. Op deze manier kunnen verbeteringen worden gerealiseerd die een van beide partijen individueel kan realiseren.

We doen niet alsof we technische experts zijn in uw bedrijf. Wat wij bieden is een bewezen proces om financiële en operationele kansen te identificeren. Vervolgens faciliteren we verandering – en creëren we consensus binnen uw personeel om de voordelen van die verandering te zien.

Alle consultants doen aanbevelingen. Wij ook. Aanbevelingen moeten naast resultaten opleveren – ook door uw mensen gedragen zijn. Wanneer wij doorgesproken aanbevelingen implementeren, besteden wij veel aandacht aan het bekomen van een zo groot mogelijk draagvlak. Het is door betrokkenheid te creëren dat verbeteringen ook verdergezet worden wanneer het project ten einde is.

Het recht van spreken verdienen

Voordat we problemen aankaarten bij mensen en voordat we aanbevelingen gaan doen, moeten we precies weten wat er aan de hand is.
Door de dagelijkse gang van zaken te volgen en te luisteren naar de mensen die het werk daadwerkelijk uitvoeren (operaties en eerstelijnstoezicht), krijgen we zicht op wat er zou moeten veranderen en hoe dit in wisselwerking staat met andere afdelingen.
We dringen er bij mensen op aan om zelf met oplossingen en betere praktijken te komen.
Als ze zien dat we niet met theoretische “copy-paste-oplossingen” komen, zullen ze zich openstellen voor verandering.

straight-quotes

Wat een van onze klanten over ons te zeggen heeft

“Wij zijn zeer verheugd over de manier waarop Vocum het project tot een goed einde heeft gebracht en bevelen Vocum aan ieder bedrijf aan dat een veranderingstraject met meetbare resultaten voor ogen heeft . Mede door dit resultaat hebben wij besloten om in 2 andere productiesites een soortgelijk verbeteringstraject te starten samen met Vocum.”

Marlux

straight-quotes
Wat een van onze klanten over ons te zeggen heeft

Vocum heeft ons geleerd hoe belangrijk het is dat leidinggevenden aan het begin van de dienst persoonlijk duidelijke verwachtingen aan hun mensen schetsen en het werk tijdens de dienst opvolgen. Obstakels die tijdens de follow-up niet zijn aangepakt, komen in meetbare afwijkingen tot uiting in transparante rapporten. Via korte operationele bijeenkomsten met de juiste mensen in de juiste frequentie leiden tot corrigerende acties, die worden opgevolgd door middel van actieplannen.

Wij hebben de ervaring en competentie om in heel Europa te werken