Opslag en distributie

Java

Beste,

 

Betreft : Project productiviteitsverbetering en organisatie ontwikkeling

 

Daar we aan het einde van het Vocum project zijn gekomen, willen wij het Vocum-team bedanken voor de positieve en professionele bijdrage die in de voorbije maanden aan onze onderneming is geleverd.

Samen met jullie hebben wij een groot aantal punten gerealiseerd, de belangrijkste vatten we samen :

  • Er is een nieuwe communicatiestructuur en een nieuwe rapportagestructuur ontwikkeld van werkvloer tot directie – een voorbeeld hiervan is dat op dagelijkse basis gestructureerd wordt overlegd over operationele problemen en verbeteringen, concrete acties worden gepland en opgevolgd.
  • De leidinggevenden op de werkvloer hadden onvoldoende leidinggevend gedrag. Klassikale trainingen met behulp van rollenspelen afgestemd op de behoefte van de leidinggevenden alsook coaching on the job heeft hen in staat gesteld om pro-actief te werken en hun mensen beter aan te sturen, op te volgen en te beoordelen.
  • Er is een personeelsplanning tool ontwikkeld gebaseerd op realistische normen en voorspelde werklast. Hierdoor zijn de leidinggevenden heel kostenbewust bezig met het inplannen van personeel, wat een directe impact heeft op de productiviteit.
  • De betrokkenheid van de mensen op de vloer is sterk verhoogd door hen zelf verbetervoorstellen te laten doen en een groot deel hiervan ook te implementeren. Dit heeft ook een verbetering van de arbeidstevredenheid tot gevolg.
  • Integratie van administratieve werkzaamheden binnen de afdeling logistiek, zodat het werk daar snel en efficiënt kan uitgevoerd worden.
  • Evaluatie methodes van medewerkers zijn geïmplementeerd, leidinggevenden zijn hierin getraind en begeleid in de praktijk.

Het eindresultaat van het project is een stijging van de productiviteit in het magazijn, reductie van start/stoptijden van chauffeurs, administratieve werkzaamheden transparant gemaakt en gecentraliseerd. Naast een betere samenwerking tussen de afdelingen is er sprake van een positieve gedragsverandering bij leidinggevenden en bij de individuele medewerkers.

De afgesproken minimum garantie (projectkosten) op weekbasis werd gerealiseerd vanaf week 14 van het project.

Langs deze weg willen wij graag Vocum bedanken voor het helpen realiseren van de verbeteringen binnen onze organisatie.

Met vriendelijke groeten,

 

Wim Claes

Algemeen Directeur