Productie staal

Victor Buyck Steel Construction

Aan alle betrokkenen

Beste,

Met een productiecapaciteit van 30.000 ton per jaar is VICTOR BUYCK STEEL CONSTRUCTION de grootste staalbouwer in België en een van de grootste in Europa.

Tijdens een analyse heeft Vocum vastgesteld dat er een potentiële besparing mogelijk was van 2,2 miljoen euro op jaarbasis in de productielocaties gelegen in Eeklo en Wondelgem.

Samen met Vocum zijn een aantal punten gerealiseerd, waaronder:

✓ Samen zijn de knelpunten die te maken hadden met fabricage in kaart gebracht.

✓ Gefocust werd onder meer op het maken en invoeren van een productieplanning, wat toeliet korter te plannen met oog voor de budgetten.

✓ Ook is een wekelijkse productiemeeting geïnstalleerd waar acties worden geëvalueerd en eventueel bijgestuurd.
De gerealiseerde besparingen tijdens het project liggen uiteraard lager dan die 2,2 miljoen euro omdat Vocum tijd nodig heeft om die besparingen te realiseren en omdat het project maar 9 maanden duurde. Daarom is Vocum de verbintenis aangegaan om tijdens het project een besparing te realiseren van 740.000 euro welke ook behaald is geweest.

Hoogachtend,

Wim Hoeckman
Gedelegeerd bestuurder