Productie staal

Vlassenroot

Aan alle betrokkenen

Beste,

Vlassenroot is wereldleider in de productie van de meest kritische onderdelen van telescopische kranen: kraanarmen, draaiplatformen en chassis voor mobiele kranen.

Om de winstgevendheid van onze locatie in Groot-Bijgaarden te vergroten, zijn wij samen met Vocum een productiviteitsproject gestart.

Tijdens dit project hebben wij samen met Vocum verschillende zaken structureel gewijzigd. Hieronder staan enkele van deze punten :

  • Op de meeste plooibanken zijn we erin geslaagd de manuren te halveren door efficiënter te werken.
  • 1 operator is nu is staat om 2 lasermachines te bedienen i.p.v. 1 waardoor er meer output per gewerkt uur gerealiseerd wordt, zonder kwaliteitsverlies.
  • Er is een skills programma ontwikkeld en uitgevoerd zodat de kwaliteit en de flexibiliteit van de operators significant is verbeterd.
  • De uitwisselbaarheid tussen de afdelingen technische dienst, lasers, plooibanken, kwaliteit en logistiek zijn sterk verhoogd wat ook de productiviteit ten goede komt.
  • Er is een set aan opvolgingstools ontwikkeld zodat de eerstelijnsverantwoordelijken beter in staat zijn om te sturen op de vloer en te rapporteren tijdens een dagelijks overleg dat gaat over feiten en cijfers.

Bovenstaande punten en een continue begeleiding van het Vocum-team stelden ons in staat om de doelstelling van € 952.890, oftewel 30% productiviteitverhoging, op jaarbasis te behalen (4-wekelijks gemiddelde van € 18.325). Dit komt overeen met een R.O.I. van 2:1.

We zijn zeer verheugd over de manier waarop Vocum het project tot een goed einde heeft gebracht en mede door dit resultaat hebben wij besloten om in onze 3 andere productielocaties (1 in Polen en 2 in Duitsland) ook te starten samen met Vocum.

Hoogachtend,

Jean-Charles Wibo

CEO J.C. Wibo & Partners