Verpakking

Crown Closures Germany GmbH

Beste,

We zijn nu aan het einde van ons Vocum-programma. Onze beslissing om aan dit programma te beginnen was het besef dat we, om als marktleider concurrerend te blijven, het volgende moesten doen:

personeelskosten verlagen
productiviteit verhogen

Om deze veranderingen in relatief korte tijd begrijpelijk te maken voor alle niveaus van ons management, hebben we contact opgenomen met Vocum voor ondersteuning.

Vocum creëerde het bewustzijn en de behoefte aan een managementsysteem en voorzag ons van een procedure voor het systematisch stellen van doelen. Hierdoor konden we de samenwerkingsdoelen over de hele organisatie toepassen, met specifieke en realistische verwachtingen voor elk managementniveau.

Er is een managementrapportage- en controlesysteem ontwikkeld en geïnstalleerd op de verschillende managementniveaus. Hierdoor kan het management de prestaties monitoren, prioriteiten stellen en actie ondernemen op feitelijke basis.

We zijn verheugd te kunnen zeggen dat Vocum tot nu toe de beoogde besparingen heeft gerealiseerd en vertrouwen erop dat de coördinator, die door Vocum is opgeleid, samen met de managementgroepen zal blijven werken aan de fundamenten die ons bedrijf heeft gelegd.

Verder willen we de projectdirecteur, Mark van Rompaey, bedanken voor zijn professionele werk.

Hoogachtend,

Dr. Dietmar Bychowski
Geschäftsführer