Bouw

Cordeel

Aan alle betrokkenen

Beste,

De Groep Cordeel is een familiebedrijf dat uitgroeide tot een internationale, onafhankelijke bouwfirma waar de familie Cordeel nog steeds mee aan het roer staat. Met zo’n 1.000 medewerkers realiseren we bouwprojecten in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Bulgarije en Roemenië. Dat resulteert in een omzet van meer dan €400 miljoen per jaar.

Wij vroegen Vocum een analyse te doen in onze productieafdelingen in Temse. De afdelingen prefab/ijzercentrale, metaal, schrijnwerkerij en dispatch tellen samen 180 medewerkers.

Aanvankelijk stond ik huiverachtig t.o.v. de verbeterprojecties van Vocum. Tijdens de analyse is er vastgesteld dat er een potentiële besparing mogelijk was van 22% op de directe loonkosten wat overeenkomt met €2,3 miljoen euro. Tijdens het project is gebleken dat dit inderdaad mogelijk was met als eindresultaat een sterke stijging van de productiviteit. Onze leidinggevenden zijn aantoonbaar beter gaan functioneren en handelen ook pro-actiever. Dit alles heeft geleid tot het behalen van de vooropgestelde besparingen.

Enkele zaken waarbij Vocum ons heeft geholpen om productiever te werken:

  • Er is een managementsysteem ontwikkeld waardoor de problemen/afwijkingen ten opzichte van duidelijke doelen tijdig worden opgemerkt. Hierdoor kan er op het juiste moment/niveau actie worden genomen.
  • De betrokkenheid op vloer werd verhoogd door de leidinggevenden zelf te betrekken in het opstellen van normen onder begeleiding van Vocum. Op deze manier ontstond ownership over de normen.
  • Er is een productieplanning gemaakt, waardoor de afdelingshoofden in staat zijn om meerdere dagen op voorhand te bepalen hoeveel mensen er nodig zijn voor het geplande werk. Met deze informatie zijn ze ook beter in staat om hun leidinggevenden te motiveren en te confronteren.
  • Dagelijkse coaching van de verschillende leidinggevenden door Vocum, zowel klassikaal als on-the-job, heeft gezorgd voor een continue focus en hulp om onze targets te bereiken.
  • Wij hanteren de geïmplementeerde technieken, evalueren die regelmatig en stellen daar waar nodig bij.

Wij zijn verheugd over de manier waarop Vocum het project heeft uitgevoerd; niet enkel aanbevelingen geven en rapporten maken over hoe het zou moeten. De mensen van Vocum stelden zich eerder op als katalysator en spendeerden het gros van hun tijd op de werkvloer samen met de leidinggevenden om ze concrete acties te laten nemen daar waar het werk gebeurt.

Wij bevelen Vocum aan ieder bedrijf aan dat een veranderingstraject met meetbare resultaten voor ogen heeft . Gezien de behaalde resultaten heeft Cordeel Vocum een vervolgopdracht gegeven voor lmtech Belgium. Dit bedrijf hebben wij vorig jaar overgenomen en telt 800 medewerkers. Ook hier zijn we nu reeds overgegaan tot de project fase.

Hoogachtend,

Filip Cordeel Eigenaar / CEO