Opslag en distributie

Jan Linders

Beste,

Betreft : Project productiviteitsverbetering en organisatie ontwikkeling

Daar we aan het einde van het Vocum project zijn gekomen, willen wij Vocum bedanken voor de positieve en professionele bijdrage die ze in de voorbij maanden aan onze onderneming heeft geleverd.

Samen met jullie hebben wij een groot aantal punten gerealiseerd. De belangrijkste hebben we samengevat in onderstaande punten :

  • Er werd een nieuwe communicatiestructuur en rapportage structuur ontwikkeld van werkvloer tot directie – een voorbeeld hiervan is dat op dagelijkse basis gestructureerd wordt overlegd over operationele problemen en verbeteringen, concrete acties worden gepland en opgevolgd.
  • De leidinggevenden op de werkvloer hadden onvoldoende leidinggevend gedrag. Klassikale trainingen met behulp van rollenspelen afgestemd op de behoefte van de leidinggevenden evenals coaching on the job heeft hen in staat gesteld om hun mensen beter aan te sturen, op te volgen, beoordelen en proactief te werken.
  • Er werd een personeelsplanning tool ontwikkeld gebaseerd op realistische normen en voorspelde werklast. Hierdoor zijn de leidinggevenden heel kostenbewust bezig met het inplannen van personeel wat een rechtstreekse impact heeft op de productiviteit.
  • De betrokkenheid van de mensen op de vloer werd sterk verhoogd door hen zelf verbetervoorstellen te laten doen en een groot deel hiervan ook te implementeren. Dit had ook een verbetering van arbeidstevredenheid tot gevolg.

Het eindresultaat van het project was een sterke stijging van de productiviteit, betere onderlinge samenwerking tussen afdelingen evenals een positieve gedragsverandering bij de leidinggevenden en de individuele medewerkers.

Langs deze weg willen wij graag het Vocum team bedanken voor het helpen realiseren van de verbeteringen binnen onze organisatie.

Met vriendelijke groeten,

Leo Linders Wilmar Schuitenmaker

Algemeen Directeur Directeur logistiek & financiën