Doe meer
met minder

Wat we doen

Verhoging van de productiviteit

Voor het merendeel van onze klanten verhogen wij de productiviteit met 25%

Productiviteit = kwalitatieve output / input van resources

Dit betekent ofwel:

 • 25% meer kwalitatieve output met dezelfde input van resources
 • 20 % minder input van resources voor dezelfde kwalitatieve output
 • een combinatie van beide

Verhoging van de effectiviteit van machines

Verhoging van de kwalitatieve output per tijdseenheid van bottleneck machines.
Wij helpen systematisch de uptime, machinesnelheid en kwaliteit in vraag te stellen en te verbeteren.

In tal van productie-omgevingen worden er machines gebruikt die zoveel mogelijk kwalitatieve output per tijdseenheid dienen te produceren. Enkel naar de productiviteit van de operators kijken gaat in dit geval niet op. Samen met de operatoren en leidinggevenden van productie en onderhoud gaan we ervoor zorgen dat de kwalitatieve output van de machine omhoog gaat.

Om de verliezen met de juiste prioriteit aan te kunnen pakken en ook om te kijken in welke mate de genomen acties de verliezen terugdringen, maken wij vaak gebruik van de gangbare manier om het machinerendement te meten, nl. OEE (Overall Equipment Effectiveness). Deze KPI drukt in % uit welke output een machine genereert ten opzichte van een ideale machine die nooit stilstaat, steeds aan de juiste snelheid draait en geen afkeur kent.

Cruciaal hierbij is dat de operatoren zelf de onderverdeling van de soorten stilstanden maken, dat ze mee de optimale machinesnelheid bepalen en dat er overeenstemming is met wat afkeur is en wat niet.

Gegarandeerd resultaat

Voor de meeste van onze klanten is de meetbare verbetering meer dan 2,5 keer de projectkost.
Wij garanderen een rendement op uw investering van minimaal 1:1

Net als u willen wij dat de verbeteringen meetbaar zijn

Aan de hand van een gemeenschappelijk overeengekomen meetbasis meten wij wekelijks de behaalde verbeteringen. De idee is dat wekelijks de behaalde productiviteit wordt vergeleken met de productiviteit vóór de aanvang van het project (in een vergelijkbare periode). Hieruit wordt een verschil berekend tussen het aantal benodigde manuren voor de aanvang van het project en de werkelijk gepresteerde manuren. Dit verschil in manuren wordt dan uitgedrukt in Euro.

Garantie

Wij garanderen dat de jaarlijks behaalde verbeteringen minimaal gelijk zijn aan de projectkost.

Indien wij dit resultaat niet halen – betalen we het verschil terug of werken verder op eigen kosten.

Expertise in verschillende industrieën

Vocum helpt meetbare resultaten te behalen in zowel productie- als administratieve omgevingen en dit in verschillende industrieën :

 • productie
 • onderhoud
 • logistiek
 • verkoop
 • bouw
 • food & catering
 • verpakking
 • publieke sector

Werk "first time right" en hou het eenvoudig

If it ain't broke, don't fix it

Tijdens een analyse gaan we bekijken welke verliezen er zijn, hoe groot die zijn en wat de oorzaken van die verliezen zijn. We gaan in de praktijk zien wat er goed en minder goed loopt. Wat goed loopt laten we met rust. We richten ons enkel op de issues die een belangrijke impact hebben op uw rendabiliteit.

straight-quotes

Wat een van onze klanten over ons te zeggen heeft

Paul De Muynck - General Marketing and Sales Manager MP Europe

straight-quotes
Wat een van onze klanten over ons te zeggen heeft

Jeroen van Parijs - CEO Imtech Belgium

We hebben de ervaring en competentie om in heel Europa te werken

Wij zoeken mensen om mee te werken in een projecteam onder leiding van een project director ; concreet betekent dit voltijdse inzet bij onze klanten.