Doe meer
met minder

Wat we doen

Verhoging van de productiviteit

Voor het merendeel van onze klanten verhogen wij de productiviteit met 25%

Productiviteit = kwalitatieve output / input van resources

Dit betekent ofwel:

 • 25% meer kwalitatieve output met dezelfde input van resources
 • 20 % minder input van resources voor dezelfde kwalitatieve output
 • een combinatie van beide

Hoe doen we dit?

Aan de hand van:

 • het stroomlijnen van processen en organisatiestructuur
 • het opzetten van een managementsysteem
 • training en coaching van leidinggevenden

Verhoging van de effectiviteit van machines

Verhoging van de kwalitatieve output per tijdseenheid van bottleneck machines.
Wij helpen systematisch de uptime, machinesnelheid en kwaliteit in vraag te stellen en te verbeteren.

In tal van productie-omgevingen worden er machines gebruikt die zoveel mogelijk kwalitatieve output per tijdseenheid dienen te produceren. Enkel naar de productiviteit van de operators kijken gaat in dit geval niet op. Samen met de operatoren en leidinggevenden van productie en onderhoud gaan we ervoor zorgen dat de kwalitatieve output van de machine omhoog gaat.

Om de verliezen met de juiste prioriteit aan te kunnen pakken en ook om te kijken in welke mate de genomen acties de verliezen terugdringen, maken wij vaak gebruik van de gangbare manier om het machinerendement te meten, nl. OEE (Overall Equipment Effectiveness). Deze KPI drukt in % uit welke output een machine genereert ten opzichte van een ideale machine die nooit stilstaat, steeds aan de juiste snelheid draait en geen afkeur kent.

Cruciaal hierbij is dat de operatoren zelf de onderverdeling van de soorten stilstanden maken, dat ze mee de optimale machinesnelheid bepalen en dat er overeenstemming is met wat afkeur is en wat niet.

Trainingen

Vocum speelt een cruciale rol bij het verbeteren van de prestaties van leidinggevenden op de werkvloer. Door middel van gerichte training en strategische begeleiding helpen wij leidinggevenden om hun functies op een efficiënte manier uit te voeren.

Vocum voert een grondige analyse uit, waarbij zowel de bedrijfscultuur als de individuele competenties van leidinggevenden in kaart gebracht worden. Op basis van deze inzichten ontwerpen wij op maat gemaakte trainingsprogramma’s die aansluiten bij de specifieke context van het bedrijf.

De trainingen omvatten modules over leiderschapsontwikkeling, communicatievaardigheden, conflictbeheer, strategisch denken en resultaatgericht management. Door interactieve workshops, casestudies en praktische oefeningen worden leidinggevenden uitgedaagd om hun leiderschapsvaardigheden te verbeteren en nieuwe benaderingen te ontdekken.

Gegarandeerd resultaat

Voor de meeste van onze klanten is de meetbare verbetering meer dan 2,5 keer de projectkost.
Wij garanderen een rendement op uw investering van minimaal 1:1

Net als u willen wij dat de verbeteringen meetbaar zijn

Aan de hand van een gemeenschappelijk overeengekomen meetbasis meten wij wekelijks de behaalde verbeteringen. De idee is dat wekelijks de behaalde productiviteit wordt vergeleken met de productiviteit vóór de aanvang van het project (in een vergelijkbare periode). Hieruit wordt een verschil berekend tussen het aantal benodigde manuren voor de aanvang van het project en de werkelijk gepresteerde manuren. Dit verschil in manuren wordt dan uitgedrukt in Euro.

Garantie

Wij garanderen dat de jaarlijks behaalde verbeteringen minimaal gelijk zijn aan de projectkost.

Indien wij dit resultaat niet halen – betalen we het verschil terug of werken verder op eigen kosten.

Expertise in verschillende industrieën

Vocum helpt meetbare resultaten te behalen in zowel productie- als administratieve omgevingen en dit in verschillende industrieën :

 • productie
 • onderhoud
 • logistiek
 • verkoop
 • bouw
 • food & catering
 • verpakking
 • publieke sector

Werk "first time right" en hou het eenvoudig

If it ain't broke, don't fix it

Tijdens een analyse gaan we bekijken welke verliezen er zijn, hoe groot die zijn en wat de oorzaken van die verliezen zijn. We gaan in de praktijk zien wat er goed en minder goed loopt. Wat goed loopt laten we met rust. We richten ons enkel op de issues die een belangrijke impact hebben op uw rendabiliteit.

straight-quotes

Wat een van onze klanten over ons te zeggen heeft

“ De focus op efficiëntie in de productie en de tekenkamers kon verbeterd worden. Door het bepalen van de juiste kpi’s en hierop te sturen, is deze focus alsook de efficiëntie verhoogd met 20%

Gezien de behaalde resultaten heeft BTE Vocum een vervolgopdracht gegeven voor 2 andere productielocaties.

BTE groep / Bart van Melick CEO

straight-quotes
Wat een van onze klanten over ons te zeggen heeft

“Aanvankelijk stond ik huiverachtig t.o.v. de verbeterprojecties van 22% op de directe loonkosten wat overeenkomt met €2,3 miljoen euro. Tijdens het project is gebleken dat dit inderdaad mogelijk was met als eindresultaat een sterke stijging van de productiviteit.

Wij zijn verheugd over de manier waarop Vocum het project heeft uitgevoerd; niet enkel aanbevelingen geven en rapporten maken over hoe het zou moeten. De mensen van Vocum stelden zich eerder op als katalysator en spendeerden het gros van hun tijd op de werkvloer samen met de leidinggevenden om ze concrete acties te laten nemen daar waar het werk gebeurt.”

Filip Cordeel - Eigenaar / CEO Cordeel Groep

We hebben de ervaring en competentie om in heel Europa te werken

Wij zoeken mensen om mee te werken in een projecteam onder leiding van een project director ; concreet betekent dit voltijdse inzet bij onze klanten.