Waarom Vocum als externe partner?

Zaken waarmee Vocum zich onderscheidt

Gegarandeerd resultaat

Voor de meeste van onze klanten is de meetbare verbetering meer dan 2,5 keer de projectkost. Wij garanderen een rendement op uw investering van minimaal 1:1. Aan de hand van een gemeenschappelijk overeengekomen meetbasis meten wij wekelijks de behaalde verbeteringen.

 

De idee is dat wekelijks de behaalde productiviteit wordt vergeleken met de productiviteit vóór de aanvang van het project (in een vergelijkbare periode).

Hieruit wordt een verschil berekend tussen het aantal benodigde manuren voor de aanvang van het project en de werkelijk gepresteerde manuren. Dit verschil in manuren wordt dan uitgedrukt in Euro.

Garantie

Wij garanderen dat de jaarlijks behaalde verbeteringen minimaal gelijk zijn aan de projectkost.

Indien wij dit resultaat niet halen – betalen we het verschil terug of werken verder op eigen kosten.

Rol als katalysator

Vocum springt mee in het bad en maakt een commitment naar resultaat.

We blijven in de organisatie en nemen de rol als katalysator, bemiddelaar en coach tot de voorgestelde verbeteringen volledig gerealiseerd zijn.

Vocum koppelt zijn ervaring en kennis als “change agents” met de expertise van Uw onderneming. Op die manier kunnen verbeteringen gerealiseerd worden die geen enkel van beide partijen individueel kunnen tot stand brengen.

Realiteit van de vloer

Tijdens de analyse, maar ook tijdens een eventueel project, gaat Vocum steeds uit van de realiteit van de vloer.

Daardoor verwerven wij een “recht van spreken” op de lagere hiërarchische niveaus. Het zijn juist zij die veel meer van de operationele problematiek gaan moeten oplossen. Wij betrekken deze niveaus sterk en trachten hen zelf op verbeteringen te laten komen.

Door deze “bottom up” approach worden niet enkel economische resultaten nagestreefd – maar ook een betere motivatie van de medewerkers – wat de beste garantie is dat de verbeteringen permanent zijn.

Commitment

Als externen hebben wij de volledige tijd en commitment om veranderingen door te voeren. Het management heeft dagdagelijkse taken. Vocum heeft als dagdagelijkse taak om de productiviteit te verhogen en het halen van resultaten.

Het management heeft ook nog zijn dagdagelijkse activiteiten waarbij de focus van het verbeterproject durft wegglijden.

Iemand van buiten de organisatie kijkt met een frisse blik naar het bedrijf. Een dergelijke change agent kan daarom in korte tijd de verbeterpunten boven tafel krijgen en u helpen om veranderingen door te voeren.

Vocum focust zich enkel op het verbetertraject

straight-quotes

Wat een van onze klanten over ons te zeggen heeft

Samen zijn de knelpunten die te maken hadden met fabricage in kaart gebracht.
Gefocust werd onder meer op het maken en invoeren van een productieplanning, wat toeliet korter te plannen met oog voor de budgetten.
Ook is een wekelijkse productiemeeting geïnstalleerd waar acties worden geëvalueerd en eventueel bijgestuurd.

Wim Hoeckman - Gedelegeerd bestuurder

straight-quotes
Wat een van onze klanten over ons te zeggen heeft

Vocum creëerde het bewustzijn en de behoefte aan een managementsysteem en voorzag ons van een procedure voor het systematisch stellen van doelen. Hierdoor konden we de samenwerkingsdoelen over de hele organisatie toepassen, met specifieke en realistische verwachtingen voor elk managementniveau.

Management vaardigheden van leidinggevenden worden bijgestuurd "on the job"