Publieke sector

Werkzaak Rivierenland

Productiviteitsproject

Nu het productiviteitsproject in onze organisatie vrijwel beëindigd is, wil ik u graag kenbaar maken dat ik zeer tevreden ben met wat bij ons bereikt werd.

Onze organisatie, met zijn veelheid van totaal verschillende activiteiten en zijn “van het normale bedrijf afwijkende” sociale doelstellingen, is gebleken geen belemmering te zijn voor het realiseren van aanmerkelijke verbeteringen, zowel in economisch opzicht als in mentaliteit van de meeste medewerkers.

Ik heb veel respect voor de manier waarop Mark Van Rompaey in onze bedrijven heeft geopereerd. Op alle niveaus in de organisatie heeft hij op een bijzonder prettige, doelmatige en coöperatieve wijze met ons samengewerkt en vele ogen geopend.

Aan het einde van het project, waarbij de aan het begin gestelde verbetering ruimschoots zijn gehaald, ligt voor ons de taak de resultaten te continueren en uit te bouwen. Hoewel dit niet makkelijk zal zijn, heb ik het volle vertrouwen dat wij met onze twee coördinatoren, die tijdens het project werden getraind, daarin zullen slagen.

Met vriendelijke groeten,

J.W. Schuurmans

Directeur