Productie textiel

Bekaert Textiles

Aan alle betrokkenen,

Betreft: Evaluatie van het Vocum project

Bekaert Textiles is een toonaangevende specialist in de productie van jacquard- en dobbystoffen.

Onze jaarlijkse omzet bedraagt meer dan 150 miljoen euro en we hebben wereldwijd 1.700 mensen in dienst.

Om de productiviteit te verbeteren hebben wij een beroep gedaan op Vocum. Ik ben blij om te kunnen vaststellen dat het project succesvol was en dat de resultaten volledig in lijn zijn met onze aanvankelijke verwachtingen.

Vóór onze samenwerking met Vocum waren de activiteiten verspreid over meerdere vestigingen. Je zou verwachten dat het samenbrengen van de werklast van verschillende fabrieken de productiviteit zou verhogen. Tegen alle verwachtingen in daalde de productiviteit echter 15% onder het budget. Een van de belangrijkste redenen voor deze onverwachte ontwikkeling was dat het voormalige management nog nooit eerder met zulke grootschalige operaties te maken had gehad. Een andere invloedrijke factor was de toegenomen vraag naar flexibiliteit van onze klanten.

De aanpak van Vocum om direct op operationeel niveau te werken, in plaats van uitsluitend op managementniveau, en de besparingsoriëntatie hebben ons overtuigd om met Vocum samen te werken.

De uitgevoerde analyse liet een aanzienlijke kans zien om de productiviteit met 20% te verbeteren. Vocum identificeerde ook de belangrijkste obstakels voor onze productie die een optimaal functioneren van onze fabriek in de weg stonden. Op basis van deze bevindingen hebben we besloten een project te starten.

Vandaag zijn de verwachte besparingen overschreden. Vóór dit project lagen onze personeelskosten voor productiemensen zoals eerder vermeld boven ons budget met 15%. We hebben een productiviteitsstijging gerealiseerd waardoor de personeelskosten maar liefst 10% onder budget liggen.

Deze financiële resultaten waren het positieve gevolg van een gedragsverandering ‘at the point of executie’ – zoals Vocum het noemt. Een combinatie van coaching en een managementsysteem zorgde ervoor dat het ontbrekende managementgedrag op zijn plaats bleef.

Op basis van overeengekomen normen beschikken we nu over een planningstool waarmee we ons personeelsbestand kunnen aanpassen aan de komende werkdruk, en niet andersom. Dit betekent dat we nu productief kunnen werken, zelfs als de werkdruk laag is.

Vocum heeft ons geleerd hoe belangrijk het is dat leidinggevenden aan het begin van de dienst persoonlijk duidelijke verwachtingen aan hun mensen schetsen en het werk tijdens de dienst opvolgen. Obstakels die tijdens de follow-up niet zijn aangepakt, komen in meetbare afwijkingen tot uiting in transparante rapporten. Via korte operationele bijeenkomsten met de juiste mensen in de juiste frequentie leiden tot corrigerende acties, die worden opgevolgd door middel van actieplannen. De interdepartementale communicatie is substantieel verbeterd en mensen nemen meer initiatief als het gaat om het verbeteren van de bedrijfsvoering op alle niveaus.

We willen Vocum bedanken voor hun inzet en aanzienlijke tijdsinvestering in ons project om het blijvende succes ervan te garanderen. Ik kan hun aanpak aanbevelen aan alle toekomstige prospects en klanten die ernaar streven de productiviteit te verbeteren en resultaten willen behalen.

Hoogachtend,

Milo Pieters

Algemeen Directeur Decoratie Textiel